Zespół AKOLADA działał pod kierownictwiem Tomasza Śpiewaka,
nauczyciela muzyki w latach: wrzesień 2000 do czerwiec 2007
w Szkole Podstawowej nr 59 w Szczecinie.


W tym czasie zespół Akolada uczestniczył w festiwalach i konkuraach na terenie całego kraju.
Brał czynny udział we wszystkich imprezach szkolnych. Uczestniczył m. in. w:
Spotkaniach z wiosną, Koncertach: Jesiennym, Wigilijnym, Wiosennym organizowanych przez
SINGERTON Music Studio oraz Fundację Kultury i Sportu Prawobrzeże.

Do zespołu uczęszczały dzieci uczące się w Szkole Podstawowej nr 59 w Szczecinie.
Przez te lata przez zespół "przewinęło się" ponad 120 uczniów.

W roku 2007 zespół przestał istnieć (pod nazwą AKOLADA)
w wyniku odejścia nauczyciela prowadzącego zespół ze szkoły.


Aby obejrzeć dorobek zespołu (zdjęcia, utwory nagrane przez dzieci i inne)
kliknij tutaj