Polityka prywatności PDF Drukuj Poleć znajomemu

Dane osobowe

1. Zakładając konto na naszej stronie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres email) co jest niezbędne dla celów realizacji umowy.

2. Firma SINGERTON zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Informacja Administratora Danych Osobowych

a) Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma SINGERTON z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rydla 93

b) Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych na adres: ido(@)singerton.pl, adres pocztowy: SINGERTON, ul. Rydla 93, 70-783 Szczecin

c) W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na naszej stronie,

d) Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, m.in. do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z portalu, zakładania i zarządzania Twoim kontem, obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Możesz wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie newslettera drogą emailową. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania w/w wiadomości. Wystarczy, że na otrzymaną wiadomość odpiszesz "Wypisz". Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

e) Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: Imię i nazwisko, adres email. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

f) Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

g) Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom trzecim wyłącznie w celach realizacji umów z Tobą zawartych w tym firmie hostingowej, która prowadzi obsługę naszych baz danych, zewnętrznej firmie księgowo-rachunkowej w sytuacji, gdy zażądałeś wystawienia faktury za zamówienie oraz firmie DotPay pośredniczącej w realizacji transakcji.

h) Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

i) Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

j) Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.

Transakcje on-line

1. Systemy DotPay oraz PayPal umożliwiają taki sposób prowadzenia autoryzacji, w którym pracownicy Sklepu nie mają dostępu do przesyłanych numerów kart płatniczych Klientów. Znane one są tylko bankowi rozliczającemu transakcje.

2. Firma SINGERTON nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych w bazach Sklepów ani na żadnych serwerach internetowych. Pozwala to łatwiej i lepiej je chronić.

3. System do obsługi internetowych transakcji jest zgodny ze standardem SET/MIA (Merchant Initiated Authorization) i zbudowany w oparciu o oprogramowanie dostarczone przez renomowanych producentów, posiadające certyfikat zgodności ze standardem SET wydanym przez organizację SETco.

4. Kod CVV2 (dla kart systemu Visa Int.) oraz CVC2 (dla kart systemu Europay/MasterCard Int.) to trzy ostatnie cyfry za numerem karty wydrukowane na pasku do podpisu znajdującym się na rewersie karty

5. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej, płatności elektronicznej lub PayPal obsługę klienta przejmuje serwis DotPay, który stosuje najbardziej zaawansowaną obsługę płatności i gwarantuje bezpieczeństwo transakcji dokonywanych online. Serwis posiada certyfikaty bezpieczeństwa najbardziej znanych i renomowanych instytucji na świecie, oraz posługuje się wysokiej klasy zabezpieczeniami:
a) poufność wprowadzanych do systemu danych,
b) szyfrowanie komunikacji między klientem a serwerem,
c) zabezpieczenie 3D Secure przy płatnościach karta kredytową,
d) najnowocześniejsze systemy monitorowania transakcji online ograniczające ryzyko wyłudzeń.


Poprawiony: sobota, 28 listopada 2020 01:04