Materiały dydaktyczne PDF Drukuj Poleć znajomemu

 

Pliki umieszczone w tym dziale służą wyłącznie celom edukacyjnym.

 

Wszystkie zamieszczone tu pliki objęte są prawem autorskim. Możesz je pobierać wyłącznie do użytku własnego. Pamiętaj! Nie możesz rozpowszechniać naszych plików (np. przesyłać kolegom, udostępniać w Internecie - m.in. na Chomiku czy Wrzucie, w portalach społecznościowych, sieciach p2p, czy w jakikolwiek inny sposób).
Ponosisz pełną odpowiedzialność karną za użycie plików niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującym prawem.

 

Jeżeli jesteś związany w jakikolwiek sposób z jakimikolwiek organizacjami rządowymi lub pozarządowymi do walki z piractwem komputerowym lub jakąkolwiek inną grupą spełniającą takie funkcje, a także jeśli po prostu jesteś pracownikiem tych grup - NIE MOŻESZ przeglądać jak i ściągać żadnych plików umieszczonych w folderach! Przejście dalej oznacza akceptację regulaminu.
(Internet Privacy Act, 1995)


Aby móc pobierać pliki musisz się zalogować. Jeśli jesteś naszym uczniem, otrzymujesz dostęp bezpłatny w trakcie nauki. Wystarczy, że podczas rejestracji podasz otrzymany od nauczyciela kod dostępu.

Jeśli nie jesteś naszym uczniem (nigdy nie byłeś w naszej szkole na zajęciach lub jesteś byłym uczniem) a chciałbyś mieć dostęp do naszych materiałów dydaktycznych, podczas rejestracji możesz wykupić dostęp do działu download.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, nie mające samodzielnego znaczenia gospodarczego.

Art. 31. Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie opublikowane utwory literackie, muzyczne i słowno-muzyczne, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Dotyczy to w szczególności okazjonalnego wykonywania na żywo, związanego ze sprawowaniem kultu religijnego, uroczystościami państwowymi, szkolnymi, obchodami i imprezami powszechnie dostępnymi, z wyłączeniem jednak imprez reklamowych, promocyjnych i wyborczych.

Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 

Poprawiony: sobota, 11 kwietnia 2020 20:20